Vape blog_Odborníčka na odvykanie_E-cigareta pomáha, IQOS rozhodne nie!

Svoj pohlaď a názor na IQOS a e-cigarety vám prináša popredná česká odborníčka MUDr. Eva Králíková, ktorá sa venuje liečbe závislosti na cigaretách už viac ako 20 rokov. Autorka knihy „Diagnóza F17: závislosť na tabaku“, je presvedčená, že používanie elektronických cigariet je v porovnaní s IQOSkami menej škodlivá a tiež efektívnejšia alternatíva, ktorá skutočne môže pomôcť ľuďom prestať fajčiť. V tomto články jasne a zrozumiteľne poukazuje na hlavné rozdiely medzi fajčením zahrievaného tabaku a elektronických cigariet. Prečítajte náš krátky článok a dozviete sa aj prečo pomáhajú elektronické cigarety a pravé naopak, prečo IQOS nie!


Elektronické cigarety obsahujú menej toxických látok ako cigarety
Náplň do elektronických cigariet je výrobok na báze čistého nikotínu bez tabaku (free base nicotine), založený na vdychovaní výparov z tekutiny, ktorá sa zahrieva. Nedochádza k spaľovaniu ako pri fajčení cigarety. „Nemáme síce päťdesiatročné štúdie, ale môžeme si odmerať, že uživatel elektronickej cigarety vdychuje omnoho menej toxických látok než fajčiar cigarety. Sú to práve látky tabakového dymu, ktoré najviac poškodzujú zdravie!“ Elektronické cigarety, dodajú do tela menej ako 95 % toxických látok v porovnaní s fajčením. „Platí, že poškodzujú zdravie výrazne menej ako cigarety, sú menej toxické. Nechcem užiť slovo „zdravšie“ – zdravý je len čistý vzduch.“

Prečo sú e-cigarety efektívne pri odvykaní od fajčenia
Špecialistka na nikotinizmus to vysvetľuje takto: V novembri vyšlo aktuálne hodnotenie efektivity elektronických cigariet na odvykanie od fajčenia. Ukázalo sa, že sú naozaj účinnejšie než náhradná terapia nikotínom, pretože dodávajú okrem samotného nikotínu aj behaviorálnu zložku, že niečo máte v ruke a manipulujete s ním“. Okrem toho umožňuje aj postupné znižovanie sily nikotínu (pozn. red).Čo, naopak, rozhodne nepomáha prestať fajčiť, je zahrievaný tabak, napríklad IQOS“, dodáva lekárka.

V čom je rozdiel medzi IQOS a elektronickou cigaretou
Hlavný rozdiel medzi zahrievaným tabakom (IQOS, PLOOM, GLO) a elektronickou cigaretou je v návykovosti aj zdravotných rizikách, vysvetľuje špecialistka na nikotinizmus. „IQOS obsahuje tabak, ktorý sa zahrieva na vyššiu teplotu než elektronická cigareta, blízku teplote horenia, a jeho riziko sa tak blíži riziku cigariet. Zatiaľ čo elektronická cigareta je zariadenie, v ktorom sa ohrieva len tekutina bez tabaku a od rizika dymu má ďaleko.“ Doktorka upozorňuje aj na fakt, že nikotín obsiahnutý v HEETS je oveľa návykovejší a v IQOS-e sú dokonca látky, ktoré v cigaretovom dyme nie sú! „Naši pacienti majú väčší problém prestať s nimi ako predtým s cigaretami. Nielen že zahrievaný tabak nepomáha zbaviť sa závislosti, jeho používatelia dokonca väčšinou zvyšujú svoju spotrebu oproti predošlému fajčeniu!

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. vedie Centrum pre závislých od tabaku III. internej kliniky 1. LF UK a VFN v Prahe na Karlovom námestí. Je predsedníčkou Spoločnosti na liečbu závislosti od tabaku. Jej špecializáciou je epidemiológia, prevencia a liečba závislosti na tabaku. Dlhodobo sa venuje prevencii a liečbe závislosti od nikotínu, pomocou náhradnej nikotínovej terapii alebo za použitia liekov (farmakoterapia – napr. Vareniclin, Champix).

Použité zdroje: