Oplatia sa jednorazovky? Spočítali sme to za vás! (www.e-smoke.sk)

Veľa ľudí rozmýšľa ako sa čo najjednoduchšie zbaviť klasických pyrocigaret, a to možno pravé prechodom na e-cigarety. Určite sa nájde veľa otázok, na ktoré by potrebovali pri svojom rozhodovaní získať odpoveď či radu čo najrýchlejšie, najodbornejšie. Možno pravé preto siahnu ako po prvej možnosti po jednorazových cigaretách. Na jednej strane je veľmi lákavá ich dostupnosť pri ich nakúpe, prípadne ich neskutočne jednoduché až bezobsluhové používanie. Na druhej strane možno im chýbajú len potrebné informácie, aby sa vedeli rozhodnúť čo najlepšie.

V našom krátkom článku by sme však chceli ľudom trošku otvoriť oči a ukázať im, že nie vždy to čo sa javí ako najjednoduchšie je pre nich aj to najvhodnejšie či najsprávnejšie.

Oplatia sa jednorazovky? Spočítali sme to za vás! (www.e-smoke.sk)


Oplatia sa jednorazovky? Spočítali sme to za vás! (www.e-smoke.sk)


SPOČÍTALI SME TO ZA VÁS!

Finančné výhody vapingu v porovnaní s fajčením sú jedným z hlavných dôvodov prečo ľudia prechádzajú na vaping. Porovnali sme priemerné finančné výdavky na jeden mesiac za klasické cigarety, jednorazové e-cigarety a automatické elektronické cigarety, tzv. Pody.


Oplatia sa jednorazovky? Spočítali sme to za vás! (www.e-smoke.sk)


Oplatia sa jednorazovky? Spočítali sme to za vás! (www.e-smoke.sk)


* Pri výpočte sme vychádzali z toho, že človek vyfajčí jednu krabičku cigariet denne, resp. jednorazová e-cigareta s náplňou o objeme 2 ml je ekvivalent krabičky cigariet. Uvedená suma za mesačné používanie e-cigatery tzv. PODu v príklade, ktorý sme uviedli vyššie je len orientačná. Záleží už len na vás aký typ či značku PODu si následne vyberiete.

Každopádne je to vždy len prvotná investícia, ktorú už nasledujúce mesiace nemusíte riešiť a o túto sumu sa vám vlastne znížia celkové výdaje na jej používanie. Znamená to, že v našom príklade by ste prvý mesiac minuli 49,00 EUR a následne ďalší mesiac o 11,00 EUR (cena e-cigarety, PODu) menej.


Oplatia sa jednorazovky? Spočítali sme to za vás! (www.e-smoke.sk)

SPRÁVAJTE SA ZODPOVEDNE!

Recyklácia elektroniky na konci jej životnosti je najefektívnejším riešením rastúceho problému s elektronickým odpadom! Prineste svoje použité jednorazovky, alebo nefunkčné e-cigarety, batérie a my sa už postaráme o ich recykláciu!