Nová smernica TPD 2023
Vyjadrite svoje skúsenosti pri prechode na elektronické cigarety v dotazníku Európskej komisie !

Mnohí z Vás sa už vo svete vapingu stretli so skratkou TPD.
Táto skratka definuje smernicu európskej únie vo vzťahu k regulácií elektronických cigariet a ich náplní.

Tobacco Products Directive ako znie presné znenie európskej smernice v anglickom jazyku obmedzuje maximálny objem náplne s obsahom nikotínu na 10ml, či ohraničuje možnosť predaja náplne s obsahom nikotínu na silu 20mg, a mnoho ďalšieho.

Europská komisia sa pripravuje na novelu smernice TPD, ktorá by mala byť uvedená do praxe v druhom kvartáli roku 2023. Práve k pripravovanej smernici Europská komisia vytvorila pripomienkový dotazník, ktorý slúži na vyjadrenie postrehov a reálnych skúsenosti užívateľov, ktorí prešli z klasických cigariet na elektronické cigarety.

Smernica TPD do veľkej miery slúži na ochranu spotrebiteľa, čo samozrejme do najväčšej miery podporujeme, no na druhej strane sa v tejto smernici nachádzajú návrhy na možný zákaz predaja ochutených náplní, či používanie opätovne plniteľných elektronických cigariet, čo podľa nášho názoru nesúvisí s ochranou spotrebiteľa. 

Tento dotazník má zákonodarcom pomôcť rozlíšiť dlhodobo prezentované domnienky o elektronických cigaretách, od skutočnosti na základe reálnych skúsenosti užívateľov a širokej verejnosti, ktorá túto novelu môže pripomienkovať.  
K tejto výzve sa pridalo už vyše 5000 užívateľov, ktorí vyjadrili svoj názor a skúsenosti pri prechode z klasických na elektronické cigarety.

Pridajte sa k tejto výzve, ktorá do veľkej miery môže ovplyvniť rozhodnutie Európskej komisie pri zavádzaní nových reštrikcií v segmente elektronických cigariet.
Pre vyplnenie dotazníka stačí kliknúť SEM, následne vyplniť dotáznik v ľubovoľnom jazyku (aj v slovenčine) a odoslať ho pomocou prihlásenia sa/vytvorením účtu na stránkach európskej komisie.

Prihlásiť sa do predmetného portálu môžete aj cez viacero sociálnych sieti (Facebook,Google,Twitter).